Inside Movement Knowledge Lab 3

Inside Movement Knowledge Lab 3

Inside Movement Knowledge LAB 3. Onderzoeksweek rond de DSDM installatie van dansgezelschap EG|PC. Gastsprekers: Paul Clarke, Marion Bastien en Martin Nachbar. Inside Movement Knowledge is een initiatief van het LKAO van de Amsterdamse Hoogeschool voor de Kunsten en wordt georganiseerd door Scott deLahunta en Betha Bermudez


Creative Commons License
Inside Movement Knowledge was made possible by the support of RAAK (Regional Attention and Action for Knowledge circulation)
Texts available on the Inside Movement Knowledge website are licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Web by EspacioClick